Vodeni svijet u vašoj blizini!

Aqua Balissea

Vrijeme - Daruvar

°C

Objava o nepostojanju sukoba interesa

 Objava o nepostojanju sukoba interesa

Objava o nepostojanju sukoba interesa: temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Povratak na početnu stranicu

Kontakt

Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

T +385 (0)43 44 00 44
F +385 (0)43 44 00 45
M +385 (0)91 44 00 465
E info@vodeni-park.com

Saznajte više