Vodeni svijet u vašoj blizini!

Aqua Balissea

Vrijeme - Daruvar

°C

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Sukladno zaklju?ku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17.ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu ?lanka 20. stavka 1. to?ke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, br. 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.


U nastavku se nalazi pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godine pa nadalje.
 

         

Povratak na početnu stranicu

Kontakt

Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

T +385 (0)43 44 00 44
F +385 (0)43 44 00 45
M +385 (0)91 44 00 465
E info@vodeni-park.com

Saznajte više